ONLINE SUPPORT

Tel 1: (28) 379 78 152
Tel 2: (28) 379 78 293
Fax: (28) 379 78 150
Hotline: 0978 79 22 79
CONTACT
Main Office - Ho Chi Minh City
Address: Group 6, Ap 8, Binh My Street, Binh My Commune, Cu Chi District, HCMC. HCM
Phone: (84) (28) 37978152 – 37978293
Fax: (84) (28) 37978150
Email: phuongnampanel@gmail.com
Website: www.tubangdienphuongnam.com.vn

Full Name (*)
Vui lòng nhập họ tên của bạn
Address (*)
Vui lòng nhập địa chỉ
Number Phone (*)
Vui Lòng nhập số điện thoại
Email Address (*)
Nhập địa chỉ email
Company
Invalid Input
Title (*)
Nhập tiêu đề
Content (*)
Nhập nội dung cần gửi
Capcha Capcha
  Refresh
Vui lòng nhập mã xác nhận
  

  • ABB1.png
  • HOa7L.jpg
  • imagesCAT88837.jpg
  • LS_Cable_&_System_Logo.jpg
  • mikro_logo_copy.jpg
  • mitsubishi-logo-580-75.jpg
  • Schneider-Electric.jpg